<< powrót

SYMFONIA Finanse i Księgowość Forte


Program realizuje wszystkie zasadnicze operacje księgowe - od budowania planu kont i łatwego księgowania dokumentów, poprzez automatyczny bilans zamknięcia, pełne rozrachunki i rozliczenia, aż po gotowe lub zdefiniowane przez Użytkownika zestawienia i sprawozdania.

MOŻLIWOŚĆ ŁATWEGO PRZYSTOSOWANIA PROGRAMU DO POTRZEB FIRMY

 • Możliwość wyboru długości roku obrachunkowego - do 22 miesięcy. Obsługa lat obrachunkowych nie pokrywających się z latami kalendarzowymi.
 • Możliwość rozpoczęcia pracy w każdym miesiącu roku obrachunkowego, poprzez wprowadzenie bilansu otwarcia i obrotów rozpoczęcia.
 • Generowanie wzorcowego planu kont (w oparciu o dane podawane przy zakładaniu firmy).
 • Możliwość dostosowania wzorcowego planu kont do potrzeb przedsiębiorstwa.
 • Definiowanie rejestrów VAT, układów bilansu, rachunku zysków i strat oraz parametrów stałych (np. wysokość odsetek).
 • Automatyczne księgowania różnic kursowych i odsetek za zwłokę, z wykorzystaniem definiowanych kont specjalnych.
 • Definiowanie sugerowanych przez program kont przy wprowadzaniu dokumentów sprzedaży i zakupu.
 • Możliwość definiowania własnych rodzajów dokumentów w oparciu o dokumenty wzorcowe.
 • Prowadzenie rachunku kosztów w różnych układach. Możliwość automatycznego księgowania równoległego między zespołami "4" i "5". Kontrola kręgu kosztów.
 • Zestawienia zbiorcze poprawności księgowań równoległych w zespołach "4" i "5".
 • Rejestracja zmian dokonywanych przez każdego z użytkowników dokumentu.
 • Tworzenie słowników - kartotek pełniących rolę grup kont analitycznych.
 • Definiowanie walut i koszyka walut euro.
 • Możliwość samodzielnej rozbudowy funkcjonalnej programu, dzięki zastosowaniu technologii Microsoft Visual Basic for Applications (VBA).

ZWIĘKSZENIE KOMFORTU CODZIENNEJ PRACY I SKUTECZNE ZABEZPIECZENIE DANYCH

 • Zapewnienie ciągłości kont rozrachunkowych, poprzez wprowadzenie nierozliczonych transakcji do obrotów rozpoczęcia.
 • Automatyczne przeksięgowania według zadanych kryteriów.
 • Tworzenie firmy testowej (próbnej) założonej na podstawie danych firmy głównej, w celu sprawdzenia poprawności wykonywanych działań.
 • Tworzenie kopii, storna oraz wzorca z wprowadzonego dokumentu - szablonu dla księgowania powtarzających się dokumentów.
 • Kontrola poprawności wprowadzonych danych pod względem rachunkowym oraz bilansowania się dokumentów.
 • Prowadzenie raportu kasowego z możliwością wprowadzania faktur VAT z uwzględnieniem rejestrów VAT.
 • Możliwość nadawania, poza księgami rachunkowymi, cech dokumentom i zapisom, pozwalających na otrzymywanie dodatkowych informacji, np. o kosztach reklamy limitowanej.
 • Automatyczne przeliczanie różnic kursowych, dokonywanie zestawień zobowiązań i należności w walutach.
 • Przeliczanie wartości na kontach walutowych, wyrażonych w walutach miesięcznie i na dzień bilansowy.
 • Pełna obsługa rozliczeń VAT przy transakcjach zagranicznych.
 • Kontrola sald kont rachunków bankowych podczas wprowadzania dokumentu typu wyciąg bankowy.
 • Podpowiadanie skróconej nazwy konta podczas dekretacji dokumentu na kontach.
 • Możliwość dołączania do każdego dokumentu dodatkowego opisu lub komentarza w formie notatki.
 • Możliwość eksportowania wykonywanych w programie przelewów do systemów bankowości elektronicznej.
 • Automatyczne przypominanie o konieczności wykonania kopii bezpieczeństwa.
 • Zabezpieczenie danych przed niepowołanym dostępem, dzięki możliwości przydzielania zakresu uprawnień poszczególnym Użytkownikom.
 • Zapamiętywanie przez program zmian kluczowych parametrów pracy aplikacji.

BIEŻĄCA KONTROLA ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI

 • Możliwość prowadzenia bieżących rozrachunków z kontrahentami, pracownikami i urzędami, z uwzględnieniem danych z bufora.
 • Automatyczne naliczanie odsetek za zwłokę w płatnościach. Możliwość wystawiania not odsetkowych.
 • Drukowanie przelewów (w tym przelewów skarbowych), wezwań do zapłaty, potwierdzeń sald i zestawień transakcji.
 • Automatyczne zestawianie przez program kompensaty rozrachunków wzajemnych z kontrahentem; wydruk wezwania do kompensaty wysyłanego kontrahentowi.
 • Kontrola wprowadzenia rozliczeń dla zapisów na kontach rozrachunkowych.
 • Możliwość sprawnego rozliczania pracowników z pobranych zaliczek, zarówno stałych, jak i jednorazowych, dzięki dokumentowi rozliczenie zaliczki.
 • Swobodne rozlicznie rozrachunków walutowych (w tym ze strefy euro).
 • Udostępnianie informacji o rozrachunkach innym programom, np. SYMFONIA Doradca Handlowy Forte (aplikacja CRM).

SZYBKI DOSTĘP DO WSZYSTKICH POTRZEBNYCH INFORMACJI

 • Kontrola kontraktów (zleceń wykonania usługi lub innego produktu) na przestrzeni lat obrotowych. Tworzenie, a następnie monitorowanie (zarówno pod kątem ich rentowności, jak i przepływów pieniężnych) złożonych kontraktów o wielu osobno fakturowanych etapach i dowolnie złożonych kosztach.
 • Szybkie wyszukiwanie zbiorczych informacji na podstawie wielu różnych kryteriów. Możliwość dotarcia do pojedynczej informacji i odszukania dokumentu źródłowego.
 • Sprawdzanie wpływu zapisów z bufora na stan kont, jeszcze przed ich ostatecznym zaksięgowaniem.
 • Zapisywanie informacji z dokumentu źródłowego, raz wprowadzonego do komputera, we wszystkich stosownych miejscach.
 • Automatyczne przenoszenie kwoty z rejestru na właściwe strony kont przy wprowadzaniu danych dla VAT.
 • Przygotowywanie dowolnych obliczeń i zestawień z danych czerpanych bezpośrednio z programu, dzięki funkcji kalkulatora księgowego i uniwersalnego generatora raportów.
 • Bezpośredni dostęp do aktualnych informacji (kursy walut, wskaźniki księgowe, stawki VAT) niezbędnych do prowadzenia ksiąg handlowych. Pełna integracja programu z Internetem (możliwość automatycznego uaktualniania wskaźników).

MOŻLIWOŚĆ WYKONYWANIA RÓŻNORODNYCH ZESTAWIEŃ I RAPORTÓW

 • Dziennik księgowań prowadzony automatycznie przez program.
 • Zestawienia wchodzące w skład ksiąg rachunkowych.
 • Wydruki rejestrów VAT i ich zestawień do deklaracji.
 • Automatyczny bilans oraz rachunek zysków i strat - obliczany w każdym momencie, z możliwością uwzględnienia dekretów w buforze.
 • Wykonywanie typowych raportów w oparciu o dane zgromadzone na kontach (również zapisy i obroty konta lub grupy kont).
 • Zestawienia dokumentów według określonego typu, cechy, chronologii księgowania i innych kryteriów.
 • Przeprowadzanie różnorodnych analiz (np. płynności finansowej przedsiębiorstwa), w oparciu o typowe wskaźniki finansowe zdefiniowane w programie.
 • Możliwość definiowania własnych zestawień przez Użytkownika.
 • Pełna współpraca z programem SYMFONIA Analizy Finansowe Premium - przesyłanie do programu danych i tworzenie na ich podstawie analiz i raportów.